Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
 

  Abonnieren
 


 
Links
   
   Karzo
   wejherow
   pacaneu
Letztes Feedback
   2.09.17 15:39
    Bfhuwe fwbihfwei wbfeihf
   2.09.17 15:48
    Uhwefwi ufhweifhw wnfjwe

http://myblog.de/pacan1

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Postulaty Stoczni Gdańskiej, 14 sierpień 1980 roku.

Postulaty opracowane" przez Wałęse i Borusewicza i przedstawione podczas strajku 14 sierpnia 1980 roku. Postulaty te są przykładem idiotyzmu strony strajkującej, pragnącej zaspokoić swoje nieprzemyślane fantazje".

Treść postulatów miała za cel niedopuszczenie do dalszych strajków i zakończenie ich jak najszybciej.

Fakty i logika.

1. Pkt.1. Tadeusz Fiszbach nie miał żadnej możliwości negocjacji, podpisania i spełnienia żądań przedstawionych przez strajkujących.

2. Pkt.2. Żądania natury prywatnej. Możliwe, że uzasadnione, są dowodem głupoty żądającego i z chwilą uzyskania poparcia przez innych, dowodem głupoty popierających te żądania.

c.d.n.

  

1.1.09 07:07
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie) Smileys einfügenVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung