Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
 

  Abonnieren
 


 
Links
   
   Karzo
   wejherow
   pacaneu
Letztes Feedback
   2.09.17 15:39
    Bfhuwe fwbihfwei wbfeihf
   2.09.17 15:48
    Uhwefwi ufhweifhw wnfjwe

http://myblog.de/pacan1

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Postulaty Stoczni im. Boh. Westerplatte z 15 sierpnia 1980 roku.

Przedstawione postulaty mają jedną wspólną cechę, podobne sformułowania i "życzenia".

Pomimo całkowitego (jak podają źródła SB) odcięcia połączeń telefonicznych i innych możliwości kontaktu stron strajkujących, w kilku miejscach (Gdańsk, Gdynia) w ciągu kilku godzin formułowane są identyczne żądania.

Od 17 sierpnia, "spontanicznie" dołaczają do strajkujących, kadry techniczne zakładów i członkowie partii oraz związków zawodowych. c.d.n.

 

 

1.1.09 07:11
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie) Smileys einfügenVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung