Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
 

  Abonnieren
 


 
Links
   
   Karzo
   wejherow
   pacaneu
Letztes Feedback
   2.09.17 15:39
    Bfhuwe fwbihfwei wbfeihf
   2.09.17 15:48
    Uhwefwi ufhweifhw wnfjwe

http://myblog.de/pacan1

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
21 postulatów z 22 sierpnia 1980 roku.

Prawie wszystkie postulaty zostały "spełnione" i ich efekty tego możemy zobaczyć  w "niepodległej" Polsce.

Sam fakt umieszczenia tego "gniota umysłowego" w kategori zabytków to nieporozumienie. 

W 7 dniu strajku, kontrolę nad strajkującymi całkowicie przejęła 

partia i związki zawodowe. Dalsze działania wytyczające kierunek i siłę strajku opracowano w Warszawie. 

 "W zbiorach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku wśród tysięcy bezcennych zabytków znajdują się Tablice z 21 postulatami SOLIDARNOŚCI z 1980 roku.

Są to oryginalne tablice, zawierające 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Sierpnia ’80, spisanych przez Macieja Grzywaczewskiego i Arkadiusza Rybickiego.

Powstały w okresie strajków robotniczych w 1980 r., które wybuchły w całej Polsce w wyniku kryzysu politycznego o podłożu gospodarczym. Przedstawiciele strajkujących zakładów pracy utworzyli wówczas Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który miał siedzibę w Stoczni Gdańskiej. W dniu 18 sierpnia, kiedy ważyły się losy strajku, postulaty sformułowane dzień wcześniej przez Andrzeja i Joannę Gwiazdów oraz Bogdana Lisa, które ostatecznie zredagował Bogdan Borusewicz, postanowiono podać do wiadomości ogółowi społeczeństwa." Cytat ze strony CMM w Gdańsku.

 

1.1.09 07:19
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie) Smileys einfügenVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung