Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
 

  Abonnieren
 


 
Links
   
   Karzo
   wejherow
   pacaneu
Letztes Feedback
   2.09.17 15:39
    Bfhuwe fwbihfwei wbfeihf
   2.09.17 15:48
    Uhwefwi ufhweifhw wnfjwe

https://myblog.de/pacan1

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Poczta strajkowa SKP Gdynia, rok 1980.

Powstanie Poczty Strajkowej i Wolnej Drukarni Gdynia, które działały w czasie Sierpnia '80 na terenie Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przedstawiane są przez osoby niebiorące udziału w strajku od chwili jego rozpoczęcia t.j. 15 sierpnia 1980 r. Z powstaniem poczty nie miał nic wspólnego wytrawny filatelista inż. Zbigniewa Sankowskiego, ponieważ dopiero 17 sierpnia A. Kołodziej po naradzie z częścią komitetu strajkowego, zgodził się przeprowadzić rozmowy z...(opr.ks.) Dopiero 18 sierpnia do strajku dołączyli pracownicy Biura Projektowego SKP. Pierwsza pieczątka strajkowa wykonana w dniu 15 sierpnia 1980 roku o godz. 22...

Jest to jedyna pieczątka, która nie została komisyjnie zniszczona. Pieczęć została wypożyczona w maju 1981 roku na organizowaną wystawę w Domu Kolejarza w Gdyni. Pieczątka i inne materiały udostępnione na wystawę zostały ukradzione. Zbiór zawierał oryginał 21 postulatów opracowanych w SKP Gdynia w dniu 17 sierpnia 1980 r. Kopia postulatów, opieczętowana pierwszą pieczątką, kolor czerwony.

 

Po stronie lewej pieczątka wykonana pod koniec strajku, guma, wyk. zakład prywatny.Strona prawa, pieczątka wykonana 15 sierpnia 1980 r. o godz. 22, mat...., tech....., 

 

Następne pieczątki wykonane zostały w dniach 20 do 29.08.1980r.

Karta ostemplowana, czysta. Karta otrzymana od

Dyrektora Technicznego SKP Gdynia w dniu

17.08. 1980 r. podczas prowadzenia rozmów

dotyczących funkcjonowania  stoczni w okresie

strajku. 

<

1.1.09 00:00


Werbung


Drukarnia SKP Gdynia w 1980 r.

Pierwsza ulotka wykonana na moją prośbę w drukarni SKP Gdynia w nocy z 16 na 17 sierpnia 1980 roku.

W dniu 19 sierpnia drukarnie chcieli przejąć "agenci" ...

Drukarze odmówili drukowania wydawnictw nie związanych ze strajkiem i część maszyn została zdemontowana.

Raporty MO i UB (akta IPN) podają nieprawdziwą datę przejęcia drukarni (20 sierpnia). Ponieważ jakiekolwiek
"zdobycie" drukarni siłą było nie możliwe, informacje podawane przez "bohaterów" z KOR i Bratniaka, dotyczące przejęcia drukarni są fałszywe.

Ulotka druga wykonana w tym samym dniu.

 

 

1.1.09 07:00


Postulaty Stoczni Gdańskiej, 14 sierpień 1980 roku.

Postulaty opracowane" przez Wałęse i Borusewicza i przedstawione podczas strajku 14 sierpnia 1980 roku. Postulaty te są przykładem idiotyzmu strony strajkującej, pragnącej zaspokoić swoje nieprzemyślane fantazje".

Treść postulatów miała za cel niedopuszczenie do dalszych strajków i zakończenie ich jak najszybciej.

Fakty i logika.

1. Pkt.1. Tadeusz Fiszbach nie miał żadnej możliwości negocjacji, podpisania i spełnienia żądań przedstawionych przez strajkujących.

2. Pkt.2. Żądania natury prywatnej. Możliwe, że uzasadnione, są dowodem głupoty żądającego i z chwilą uzyskania poparcia przez innych, dowodem głupoty popierających te żądania.

c.d.n.

  

1.1.09 07:07


Postulaty Stoczni Jachtowej, 15 sierpień 1980 rok.

Postulaty Stoczni Jachtowej zasługują na pewne podsumowanie i w 1980 roku jak najbardziej uzasadnione. Wspólna praca komitetów strajkowych umożliwiła dalsze kontynuowanie strajku w sierpniu 1980 roku. Powstanie 21 postulatów należy zawdzięczać jednemu z najmłodszych, kierujących strajkiem, Andrzejowi Kołodziejowi.

15 sierpnia Komitet SKP Gdynia otrzymał informacje, że Stocznia im. Lenina zakończyła strajk. Komitet SKP postanowił dalej prowadzić strajk, przygotowując w miarę normalne i logiczne postulaty. A. Kołodziej otrzymał zgodę komitetu na danie, bałwanom Stoczni Lenina, jeszcze jednej i ostatniej szansy kontynuowania strajku. Wysłanie Kołodzieja do Gdańska było jednym z większych błędów popełnionych przez SKP, ponieważ 17 sierpnia do strajkujących robotników dołączyła kadra techniczna stoczni. c.d.n.


1.1.09 07:09


Postulaty Stoczni im. Boh. Westerplatte z 15 sierpnia 1980 roku.

Przedstawione postulaty mają jedną wspólną cechę, podobne sformułowania i "życzenia".

Pomimo całkowitego (jak podają źródła SB) odcięcia połączeń telefonicznych i innych możliwości kontaktu stron strajkujących, w kilku miejscach (Gdańsk, Gdynia) w ciągu kilku godzin formułowane są identyczne żądania.

Od 17 sierpnia, "spontanicznie" dołaczają do strajkujących, kadry techniczne zakładów i członkowie partii oraz związków zawodowych. c.d.n.

 

 

1.1.09 07:11


21 postulatów z 22 sierpnia 1980 roku.

Prawie wszystkie postulaty zostały "spełnione" i ich efekty tego możemy zobaczyć  w "niepodległej" Polsce.

Sam fakt umieszczenia tego "gniota umysłowego" w kategori zabytków to nieporozumienie. 

W 7 dniu strajku, kontrolę nad strajkującymi całkowicie przejęła 

partia i związki zawodowe. Dalsze działania wytyczające kierunek i siłę strajku opracowano w Warszawie. 

 "W zbiorach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku wśród tysięcy bezcennych zabytków znajdują się Tablice z 21 postulatami SOLIDARNOŚCI z 1980 roku.

Są to oryginalne tablice, zawierające 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Sierpnia ’80, spisanych przez Macieja Grzywaczewskiego i Arkadiusza Rybickiego.

Powstały w okresie strajków robotniczych w 1980 r., które wybuchły w całej Polsce w wyniku kryzysu politycznego o podłożu gospodarczym. Przedstawiciele strajkujących zakładów pracy utworzyli wówczas Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który miał siedzibę w Stoczni Gdańskiej. W dniu 18 sierpnia, kiedy ważyły się losy strajku, postulaty sformułowane dzień wcześniej przez Andrzeja i Joannę Gwiazdów oraz Bogdana Lisa, które ostatecznie zredagował Bogdan Borusewicz, postanowiono podać do wiadomości ogółowi społeczeństwa." Cytat ze strony CMM w Gdańsku.

 

1.1.09 07:19


sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung