Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
 

  Abonnieren
 


 
Links
   
   Karzo
   wejherow
   pacaneu
Letztes Feedback
   2.09.17 15:39
    Bfhuwe fwbihfwei wbfeihf
   2.09.17 15:48
    Uhwefwi ufhweifhw wnfjwe

https://myblog.de/pacan1

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Drukarnia SKP Gdynia w 1980 r.

Pierwsza ulotka wykonana na moją prośbę w drukarni SKP Gdynia w nocy z 16 na 17 sierpnia 1980 roku.

W dniu 19 sierpnia drukarnie chcieli przejąć "agenci" ...

Drukarze odmówili drukowania wydawnictw nie związanych ze strajkiem i część maszyn została zdemontowana.

Raporty MO i UB (akta IPN) podają nieprawdziwą datę przejęcia drukarni (20 sierpnia). Ponieważ jakiekolwiek
"zdobycie" drukarni siłą było nie możliwe, informacje podawane przez "bohaterów" z KOR i Bratniaka, dotyczące przejęcia drukarni są fałszywe.

Ulotka druga wykonana w tym samym dniu.

 

 

1.1.09 07:00
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung