Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
 

  Abonnieren
 


 
Links
   
   Karzo
   wejherow
   pacaneu
Letztes Feedback
   2.09.17 15:39
    Bfhuwe fwbihfwei wbfeihf
   2.09.17 15:48
    Uhwefwi ufhweifhw wnfjwe

https://myblog.de/pacan1

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Poczta strajkowa SKP Gdynia, rok 1980.

Powstanie Poczty Strajkowej i Wolnej Drukarni Gdynia, które działały w czasie Sierpnia '80 na terenie Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przedstawiane są przez osoby niebiorące udziału w strajku od chwili jego rozpoczęcia t.j. 15 sierpnia 1980 r. Z powstaniem poczty nie miał nic wspólnego wytrawny filatelista inż. Zbigniewa Sankowskiego, ponieważ dopiero 17 sierpnia A. Kołodziej po naradzie z częścią komitetu strajkowego, zgodził się przeprowadzić rozmowy z...(opr.ks.) Dopiero 18 sierpnia do strajku dołączyli pracownicy Biura Projektowego SKP. Pierwsza pieczątka strajkowa wykonana w dniu 15 sierpnia 1980 roku o godz. 22...

Jest to jedyna pieczątka, która nie została komisyjnie zniszczona. Pieczęć została wypożyczona w maju 1981 roku na organizowaną wystawę w Domu Kolejarza w Gdyni. Pieczątka i inne materiały udostępnione na wystawę zostały ukradzione. Zbiór zawierał oryginał 21 postulatów opracowanych w SKP Gdynia w dniu 17 sierpnia 1980 r. Kopia postulatów, opieczętowana pierwszą pieczątką, kolor czerwony.

 

Po stronie lewej pieczątka wykonana pod koniec strajku, guma, wyk. zakład prywatny.Strona prawa, pieczątka wykonana 15 sierpnia 1980 r. o godz. 22, mat...., tech....., 

 

Następne pieczątki wykonane zostały w dniach 20 do 29.08.1980r.

Karta ostemplowana, czysta. Karta otrzymana od

Dyrektora Technicznego SKP Gdynia w dniu

17.08. 1980 r. podczas prowadzenia rozmów

dotyczących funkcjonowania  stoczni w okresie

strajku. 

<

1.1.09 00:00
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung