Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
 

  Abonnieren
 


 
Links
   
   Karzo
   wejherow
   pacaneu
Letztes Feedback
   2.09.17 15:39
    Bfhuwe fwbihfwei wbfeihf
   2.09.17 15:48
    Uhwefwi ufhweifhw wnfjwe

https://myblog.de/pacan1

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Postulaty Stoczni Jachtowej, 15 sierpień 1980 rok.

Postulaty Stoczni Jachtowej zasługują na pewne podsumowanie i w 1980 roku jak najbardziej uzasadnione. Wspólna praca komitetów strajkowych umożliwiła dalsze kontynuowanie strajku w sierpniu 1980 roku. Powstanie 21 postulatów należy zawdzięczać jednemu z najmłodszych, kierujących strajkiem, Andrzejowi Kołodziejowi.

15 sierpnia Komitet SKP Gdynia otrzymał informacje, że Stocznia im. Lenina zakończyła strajk. Komitet SKP postanowił dalej prowadzić strajk, przygotowując w miarę normalne i logiczne postulaty. A. Kołodziej otrzymał zgodę komitetu na danie, bałwanom Stoczni Lenina, jeszcze jednej i ostatniej szansy kontynuowania strajku. Wysłanie Kołodzieja do Gdańska było jednym z większych błędów popełnionych przez SKP, ponieważ 17 sierpnia do strajkujących robotników dołączyła kadra techniczna stoczni. c.d.n.


1.1.09 07:09
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung