Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
 

  Abonnieren
 


 
Links
   
   Karzo
   wejherow
   pacaneu
Letztes Feedback
   2.09.17 15:39
    Bfhuwe fwbihfwei wbfeihf
   2.09.17 15:48
    Uhwefwi ufhweifhw wnfjwe

https://myblog.de/pacan1

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Postulaty Stoczni Gdańskiej, 14 sierpień 1980 roku.

Postulaty opracowane" przez Wałęse i Borusewicza i przedstawione podczas strajku 14 sierpnia 1980 roku. Postulaty te są przykładem idiotyzmu strony strajkującej, pragnącej zaspokoić swoje nieprzemyślane fantazje".

Treść postulatów miała za cel niedopuszczenie do dalszych strajków i zakończenie ich jak najszybciej.

Fakty i logika.

1. Pkt.1. Tadeusz Fiszbach nie miał żadnej możliwości negocjacji, podpisania i spełnienia żądań przedstawionych przez strajkujących.

2. Pkt.2. Żądania natury prywatnej. Możliwe, że uzasadnione, są dowodem głupoty żądającego i z chwilą uzyskania poparcia przez innych, dowodem głupoty popierających te żądania.

c.d.n.

  

1.1.09 07:07
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung