Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
 

  Abonnieren
 


 
Links
   
   Karzo
   wejherow
   pacaneu
Letztes Feedback
   2.09.17 15:39
    Bfhuwe fwbihfwei wbfeihf
   2.09.17 15:48
    Uhwefwi ufhweifhw wnfjwe

https://myblog.de/pacan1

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
Postulaty Stoczni im. Boh. Westerplatte z 15 sierpnia 1980 roku.

Przedstawione postulaty mają jedną wspólną cechę, podobne sformułowania i "życzenia".

Pomimo całkowitego (jak podają źródła SB) odcięcia połączeń telefonicznych i innych możliwości kontaktu stron strajkujących, w kilku miejscach (Gdańsk, Gdynia) w ciągu kilku godzin formułowane są identyczne żądania.

Od 17 sierpnia, "spontanicznie" dołaczają do strajkujących, kadry techniczne zakładów i członkowie partii oraz związków zawodowych. c.d.n.

 

 

1.1.09 07:11
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung