Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
 

  Abonnieren
 


 
Links
   
   Karzo
   wejherow
   pacaneu
Letztes Feedback
   2.09.17 15:39
    Bfhuwe fwbihfwei wbfeihf
   2.09.17 15:48
    Uhwefwi ufhweifhw wnfjwe

https://myblog.de/pacan1

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
21 postulatów z 22 sierpnia 1980 roku.

Prawie wszystkie postulaty zostały "spełnione" i ich efekty tego możemy zobaczyć  w "niepodległej" Polsce.

Sam fakt umieszczenia tego "gniota umysłowego" w kategori zabytków to nieporozumienie. 

W 7 dniu strajku, kontrolę nad strajkującymi całkowicie przejęła 

partia i związki zawodowe. Dalsze działania wytyczające kierunek i siłę strajku opracowano w Warszawie. 

 "W zbiorach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku wśród tysięcy bezcennych zabytków znajdują się Tablice z 21 postulatami SOLIDARNOŚCI z 1980 roku.

Są to oryginalne tablice, zawierające 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Sierpnia ’80, spisanych przez Macieja Grzywaczewskiego i Arkadiusza Rybickiego.

Powstały w okresie strajków robotniczych w 1980 r., które wybuchły w całej Polsce w wyniku kryzysu politycznego o podłożu gospodarczym. Przedstawiciele strajkujących zakładów pracy utworzyli wówczas Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który miał siedzibę w Stoczni Gdańskiej. W dniu 18 sierpnia, kiedy ważyły się losy strajku, postulaty sformułowane dzień wcześniej przez Andrzeja i Joannę Gwiazdów oraz Bogdana Lisa, które ostatecznie zredagował Bogdan Borusewicz, postanowiono podać do wiadomości ogółowi społeczeństwa." Cytat ze strony CMM w Gdańsku.

 

1.1.09 07:19
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung